WELCOME!

Rancangan Tahunan Dunia Sains Teknologi Tahun 1


RANCANGAN TAHUNAN
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN            1

MINGGU

BIDANG

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN


1


1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika
1.1   Mengenal pasti bahagian komputer (monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem).
1.2   Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on, turn off)  mengikut tatacara  yang betul.
1.3   Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor
1.4   Menyatakan fungsi kekunci Enter, Spacebar, Backspace dan Delete.
1.5   Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik
1.6   Menunjukkan sikap yang positif semasa menggunakan TMK.
1.7   Bekerjasama dengan rakan sekelas dalam kelas semasa menggunakan komputer.


2


2.0   Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian

2.1   Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan (Paint, MS Word, MS PowerPoint).
2.2   Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word).
2.3   Menggunakan pemprosesan perkataan (MS  Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman.
2.4   Menggunakan perisian grafik (MS  Paint) untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box).
2.5   Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan menggunakan teks dan imej.
2.6   Mencetak dokumen.
2.7   Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada.


33.0   Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat

3.1   Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan.
3.2   Menggunakan pelayar untuk melayari Internet
3.3   Mencari imej menggunakan enjin carian.
3.4   Menyimpan imej daripada laman web.
3.5   Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai  imej yang disimpan.


4

SAINS HAYAT
  1. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP
1.1 Memahami ciri benda hidup dan
      bukan hidup.
Murid boleh:
1.1.1          Mengenalpasti benda hidup dan benda bukan hidup.
1.1.2          Mengenalpasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak.
1.1.3          Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

54.0   Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat

4.1   Menyampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint).
4.2   Berkongsi idea menggunakan perkakasan  lain seperti kamera digital dan CD-ROM.

6


5.0   Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan

5.1   Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word, MS PowerPoint, Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.
6.0   Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 

6.1   Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti masukkan fail audio.

77.0   Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif

7.1   Menggunakan perisian grafik (Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi  teks, imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada.8

  1. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP

1.1   Memahami ciri benda hidup dan bukan hidup.

Murid boleh:
1.1.1  Mengenalpasti benda hidup dan  
          benda bukan hidup.
1.1.2  Mengenalpasti ciri-ciri benda hidup    
           iaitu: perlukan air dan makanan,   
           bernafas, bergerak, membesar dan    
           membiak.
1.1.3  Menjelaskan pemerhatian melalui                 
          lakaran, TMK, penulisan atau lisan.9
102. MANUSIA

2.1     Memahami bahagian manusia dan fungsi tubuh manusia.2.2     Menghargai bahagian tubuh kita.
Murid boleh:
     2.1.1  Mengenal pasti bahagian tubuh    
               manusia iaitu mata, telinga,   
               hidung, mulut, lidah, tangan dan   
               kaki
2.1.2    Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia.
2.1.3   Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

2.2.1   Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.11
12
133.   HAIWAN

3.1     Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.

3.2   Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita.
Murid boleh:
3.1.1     Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing, ikan,burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama.
3.1.2     Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga,paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cangkerang.
3.1.3     Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain.
3.1.4     Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza.
3.1.5     Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

3.2.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar.
3.2.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi.
3.2.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.
14
15
164. TUMBUHAN

4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan


4.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita.
Murid boleh:
4.1.1   Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput, paku pakis, pokok mangga, pokok kelapa, pokok bunga raya, pokok nanas, pokok keembong, pokok bunga ros, pokok orkid dan pokok pisang.
4.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga,buah, dahan, batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar.
4.1.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan‑ tumbuhan yang lain melalui penyiasatan.
4.1.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza.

4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.


4.3.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja.


17
18

4.2 Mencipta produk daripada bahagian-bahagian tumbuhan.

Murid boleh:
4.2.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku, potpuri, kolaj dan kraftangan seperti tikar, topi, penyapu, bakul, ketupat dengan menggunakan bahagian‑bahagian tumbuhan.
4.2.2  Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan.19
20SAINS FIZIKAL

5.   MATA UNTUK MELIHAT5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentangpelbagai warna.

Murid boleh:
5.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan.
5.1.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, kuning, ungu,dan jingga.
5.1.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan.
5.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.


21
5.2  Memahami pengetahuan   tentang pelbagai bentuk.
Murid boleh:
5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid.
5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.


22

5.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz.

Murid boleh:
5.3.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar, kecil, panjang, pendek, tinggi,rendah.
5.3.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz.

5.3.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan.

5.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.23
24
5.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna,saiz dan bentuk.
Murid boleh:
5.4.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna, saiz atau bentuk.
5.4.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama.
5.4.3   Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza.
5.4.4  Menceritakan tentang ciptaan secara lisan.25
26
27
6.  HIDUNG UNTUK MENGHIDU


6.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau.


6.2 Menghargai deria bau.

Murid boleh:
6.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau.
6.1.2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkanpenyiasatan.
6.1.3  Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan.
6.1.4   Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
6.2.1  Menaakul kepentingan deria bau     
          secara lisan


28
297. LIDAH UNTUK MERASA

7.1          Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa.
7.2                       Menghargai deria rasa.

Murid boleh:
7.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa.

7.1.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis, masin, pahit, dan masam dengan menjalankan penyiasatan.

7.1.3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan.

7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

7.2.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin, manis, pahit atau masam  yang memudaratkan kesihatan


30
31
328. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA

8.1 Menganalisis ciri fizikal bahan.

Murid boleh:

8.1.1  Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh.
8.1.2  Membezakan ciri bahan iaitu panas, sejuk, kasar, halus, keras dan lembut melalui penyiasatan.
8.1.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan.
8.1.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan.
8.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalu lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
33
349. TELINGA UNTUK    MENDENGAR

9.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya.
Murid boleh:
9.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran.
9.1.2 Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan.
9.1.3 Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan.
9.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
35
3610. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA

10.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang deria.

10.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan

Murid boleh:
10.1.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria.
10.1.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan.
10.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

10.2.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria.

37
38


SAINS BAHAN
11.TIMBUL DAN   TENGGELAM

11.1 Mengaplikasikan konsep  timbul dan tenggelam.

Murid boleh:
11.1.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan.
11.1.2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam.
11.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.


39
40


TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
12. REKA BENTUK

12.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah.

Murid boleh:
12.1.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kiub, kuboid, piramid, prisma,kon, silinder dan sfera.
12.1.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah.
12.1.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan.
12.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.


Tiada ulasan: