WELCOME!

Selasa, 22 November 2011

Rancangan Tahunan Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

RANCANGAN TAHUNAN 
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1
MINGGU
BIDANG
STARNDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
4
SAINS HAYAT
  1. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP

1.1 Memahami ciri benda hidup dan bukan hidup.

Murid boleh:
1.1.1 Mengenalpasti benda hidup dan benda bukan hidup.
1.12  Mengenalpasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak.

1.13 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.


Tiada ulasan: